Beskrivelse af læring via IT på Grauballe Skole

Kommunernes Landsforening og regeringen har i deres ønsker for IT i Folkeskolen brugt begrebet "BYOD". Det dækker over ønsket om, at børn møder op i skolen med eget IT-udstyr. (Bring your own device). Børn skal fra 2014 møde op i skole med deres egen bærbare computer/mobiltelefon og/eller tablet. I Grauballe er vi startet på BYOD som nogle af de første. Op til sommerferien 2013 talte vi op, hvor mange børn der medbragte deres egen computer/tablet. Tallet var 58 % af alle børn fra 0. klasse til 6. klasse.

Skolens strategi på IT-området flytter sig hele tiden. Vi købte i foråret 2012 skole-iPads og på det tidspunkt havde vi brug for en ny fælles platform for alle på skolen. Siden da har vi købt en del udstyr: flere iPads, 24 stationære computere, 4 iMacs og en 16 chromebooks. Som det ses, så spiller vi på flere ”heste”. Derfor er det også langt fra sikkert, at vi fortsætter med iPads som en form for fælles platform. Vores seneste anbefaling til forældre er at købe Chromebooks. De er billige, har et tastatur og kører godt i Silkeborg Kommunes fælles Google-platform.

Mht. forsikring af udstyret, tyveri og lign så har Silkeborg Kommune afskaffet ulykkes, ansvars– og løsøreforsikringer for børnene. Det betyder, at det er et forældreansvar at tegne disse forsikringer. Vi har i mange år været forskånet for tyveri af børnenes IT-udstyr. Ting bliver selvfølgelig ofte væk, men vi kan ikke med sikkerhed sige, at børn på skolen eller gæster har mistet udstyr pga. tyveri. Enkelte af børnenes iPad-skærme er knækket. Det er specielt hos de store børn.

Vi er bevidste om det pres børnene lægger på forældre for at købe IT-udstyr. Ét er hvad regeringen, KL og skolen siger. Noget andet er forældres hverdag og økonomi. Vi KAN ikke bestemme at forældre SKAL købe IT-udstyr og skolen har udstyr, som børnene kan låne. Det er udgangspunktet.

Vi oplever at Grauballe Børnegård bruger iPads og det betyder, at børnene allerede er IT-brugere, når de starter i skole. Det er vi rigtig glade for.

 

Sådan har vi grebet skolens iPad-projekt an:

- Skolen deler apps ud til alle børn med egen iPad. Der er tale om en lang række apps, som kan bruges af børnene i skole og fritid 

- De ansatte er at betragte som superbrugere på iPad.

Kategorisering af lærings-apps

Vi bruger "Blooms Taxonomi" til at kategorisere de forskellige lærings-apps vi bruger i dagligdagen. Der er fire niveauer, hvor det højeste niveau betyder læring via åbne apps, der lægger op til differentieret læring. Niveau 1 er trænings-apps med få svarmuligheder. Alle børn på skolen skal præsenteres løbende for digitale lærermidler fra de forskellige niveauer.

Digitale lærermidler

Vi har satset stort på digitale lærermidler og har indkøbt de fleste af Clio-onlines portaler og eksperimenterer også med Gyldendals portaler i dansk, engelsk og tysk.

 

Redigeret sept. 2015 (LE)